Si të bësh efekte “aliene” me shkrimin në Photoshop?

Për të arritur këtë rezultat së pari duhet të ndërtosh një foto RGB me të cilën do të punohet. Kjo mund të hapet që në fillim kur e hapim programin ose më pas nga File>New… ose mënyra më e shkurtër është të përdorësh kombinimin e butonave  (Ctrl+N). Foto duhet të jetë RGB, rezolucioni 72 ndërsa madhësia varet sa dëshiron.
Background-i duhet të jetë i zi. Për këtë shumë thjesht, pasi e kliko OK tabelën, mer kovën (paing bucket që mund të meret duke shtypyr shkronvn ‘g’ në tastjerë) dhe zgjidh ngjyrën e zezë. Pasi mbaroi backgroundi i zi, zgjidh ngjyrën jeshile me të cilën do të bëhet shkrimi. Për të shkruar duhet të zgjidhet “Horizontal Type Mars Tool” që ndodhet në anën e majtë të dritares së punës: Tani mund të shkruash shkrimin që dëshiron. Më pas jepet ngjyra e shkrimit. Për këtë e zgjedh “foreground color” jeshile sic tregohet në figurë: Që të aplikohet effekti shko në: Edit > Fill.. >Backgound color:Tani shkrimi ka marë ngjyrën jeshile. Duhet t’i japësh efektet.
1. Shko në Select > Modify > Feather dhe zgjidh vlerën 2Pixels.
2. Duke qenë i selektuar shkrimi bëj, Filter > Blur > Radial Blur dhe zgjidh vlerat si në figurë:
3. Përsërite edhe një herë efektin e Radial blur që u bë në hapin e dytë. (kombinimi i butonave për këtë është Ctrl+F)
4. Zgjidh Select > Inverse..
5. Së fundmi përsërit edhe një herë hapin e dytë (Ctrl+F). Në qoftë se nuk ka cdo hap është ndjekur saktë përfundimi është foto në fillim të shkrimit. Me po të njejtën mënyrë mund të bëjmë efekte edhe në foto si për shembull foto më poshtë.

This entry was posted in Tutoriale and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s